Hrvatska sa Adria Planet - usluge na češkom jeziku!

Odmor u Hrvatskoj s Adria Planet

More prekrasnih ideja za odmor na Jadranu

Zaštita privatnosti

Uvjeti zaštite osobnih podataka.

1. Osnovne odredbe

Voditelj obrade osobnih podataka iz članka 4. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (GDPR) je:

 • chorvatsko-levne.cz, s.r.o.
 • Tovární 1737/32
 • 400 01 Ústí nad Labem, CZ
 • info@chorvatsko-levne.cz
 • 00420 725 344 344

(u daljnjem tekstu: Administrator)

Osobni podaci su sve informacije o fizičkoj osobi koja je identificirana ili koja se može identificirati; fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikator mreže ili jedno ili više specifičnih fizičkih, fizioloških, genetskih, psiholoških, ekonomskih, kulturnih ili društvenih identiteta pojedinca.

Administrator nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

2. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dali prilikom traženja smještaja ili putovanja ili osobne podatke koje je administrator dobio na temelju vaše narudžbe.

Administrator obrađuje vaše identifikacijske podatke i podatke za kontakt te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

3. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

Pravni razlog za obradu osobnih podataka je

 • izvršavanje ugovora između Vas i voditelja obrade sukladno čl. 6. stavku 1. podstavku b) GDPR-a

Svrha obrade osobnih podataka je

 • obrada vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i Administratora; Prilikom naručivanja potrebni su osobni podaci za uspješno izvršenje naloga (ime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora;

Ne postoji automatsko pojedinačno donošenje odluka u smislu članka 22. GDPR-a.

4. Razdoblje čuvanja podataka

Administrator pohranjuje osobne podatke

 • u razdoblju potrebnom za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i Administratora i ostvarivanja potraživanja iz tih ugovornih odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).

Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, Administrator briše osobne podatke.

5. Primatelji osobnih podataka (subagenti voditelja obrade)

Primatelji osobnih podataka su osobe

 • uključene u pružanje usluga, izvršenje plaćanja na temelju ugovora,
 • pružatelji usluga sa portala Adria Planet.

Administrator ne namjerava prenijeti osobne podatke trećoj zemlji (izvan EU-a) ili međunarodnoj organizaciji.

6. Vaša prava

Imate prava navedena u GDPR-u

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima u skladu s člankom 15. GDPR-a;
 • pravo na ispravljanje osobnih podataka u skladu s člankom 16. Uredbe o bruto nacionalnom dohotku ili za ograničavanje obrade sukladno članku 18. Uredbe o BDP-u.
 • pravo brisanja osobnih podataka u skladu s člankom 17. GDPR-a.
 • pravo na prigovor na obradu u skladu s člankom 21. GDPR-a
 • pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a.

Nadalje, imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu podataka ako smatrate da je Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka povrijeđeno.

7. Uvjeti sigurnosti osobnih podataka

Administrator izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Administrator je poduzeo tehničke mjere za zaštitu pohrane i spremišta osobnih podataka.

Administrator izjavljuje da samo osobno ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.

8. Završne odredbe

Slanjem zahtjeva iz online obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s pravilima o zaštiti osobnih podataka i da ih prihvaćate u cijelosti.

Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Na svojoj će web stranici objaviti novu verziju pravila o zaštiti osobnih podataka.

Hrvatska Turistička Zajednica

Copyright © 2005-2024 chorvatsko-levne s. r. o.
Odmor u Hrvatskoj