Hrvatska sa Adria Planet - usluge na češkom jeziku!

MILE SUVENIRI

Facebook Twitter Email
Suveniri od keramike izrađeni su prema modelima koji su se upotrebljavali ili se još uvijek koriste na cijelom Mediteranskom području. Od tih predmeta najviše se ističu: amfore posudice, škrinjice, bačve….
Hrvatska Turistička Zajednica

Copyright © 2005-2023 chorvatsko-levne s. r. o.
Odmor u Hrvatskoj