Srijeda, 16. 1. 2019,  Moj izbor

Izleti u Hrvatskoj » Sjeverna Dalmacija

Arheološki lokalitet CRKVINA

Lokalitet Crkvina nalazi se u središnjem dijelu katastarske čestice Općine Pakoštane broj 51/3, na položaju poznatom kao Košević, na zapadnoj obali Vranskoga jezera, u neposrednoj blizini ceste koja povezuje Pakoštane i Vranu. Na nalazištu su dosada provedene tri kampaně arheoloških istraživanja koje su rezultirale otkrivanjem jednobrodne crkve s aneksima. Arheološka istraživanja su započela godine 2006. u sklopu znanstvenoistraživačkog projekta Archeološko nasljeđe južne Hrvatske od 5. do 17. stoljeća, glavnog istraživača i voditelja prof. dr. sc. A. Uglešića s Odjela za arheologiu, Sveučilišta u Zadaru.
Arhitektura crkve isticala se u prostoru i prije istraživanja što je privuklo pozornost stručne i znanstvene javnosti, tako da je položaj već odavno poznat u literaturi kao nezaobilazno mjesto u arheološkoj topografiji uže okolice. Na osnovu do sada objavlene grade i mapa iz državnog arhiva u Zadaru pokazalo se da se radi o crkvi sv. Marije koje je pripadala danas nepostojećem srednjovjekovnom selu Zablaće. Selo i crkva nastradali su u 16. stoljeću dolaskom Turaka na vransko područje.
Toponim Crkvina je uz ovaj položaj službeno upotrijebljen več na vojnoj austro-ugarskoj karti iz godine 1884. Arheološkim istraživanjima lokaliteta pronađena je longitudinalna, jednobrodna crkva s apsidom i dvije bočne prostorije sa sjeverne i južne strane. Opseg i stupanj sačuvanosti istražene arhitekture iznimno su reprezentativni. Na iskopanom dijelu nalazišta otkrivena je crkva orijentacije SZ-JI s ulazom na SZ i polukružnom apsidom na JI čija unutarnja dužina, od tjemena apside do pročelnog zida, iznosi 12,50 m, a unutarnja širina 5,15 m. Na sjevernom i južnom perimetralnom zidu otkriveni su tragovi lezena širine 80 cm. Unutar crkve pronađena je veća količina sedre i obrađenih kamenih ulomaka iz rimskog razdoblja. Sačuvani su i tragovi žbuke in situ, te više ulomaka fresaka u žutoj, crvenoj i zelenoj boji. Pronađene su veće količine tegula i imbreksa, ulomci novovjekovne grube kuhinjske keramike i glazirane stolne keramike, manji broj ulomaka rimskih amfora i nešto stakla. S južne strane crkve, prislonjena uz njen južni perimetralni zid, nalazi se prostorija koja također na JI strani završava apsidom. Unutarnja dužina prostorije iznosi 5,60 m, a širina 3,78 m. Prostorija je s crkvom komunicirala kroz vrata koja se nalaze na sjevernome zidu prostorije. Unutar južne prostorije pronađeni su ostaci fresaka crvene i zelene boje, manja količina sedre, ulomci tegula , imbreksa, glazirane stolne keramike, lule i stakla. Slična prostorija, bez apside, širine 2,05 m, otkrivena je sjeverno od crkve. Prostorija je komunicirala s crkvom preko vrata koja su se nalazila na njenom južnom zidu.
Iako je preuranjeno donositi zaključke o vremenu gradnje crkve i njenim građevinskim fazama, arheološki nalazi potvrđuju da se radi o kompleksnom lokalitetu s dugim kontinuitetom života, najvjerojatnije od kasne antike pa do ranog novog vijeka.

Slike Arheološki lokalitet CRKVINA

Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA Arheološki lokalitet CRKVINA
DHMZ - www.dhmz.htnet.hr

Vrijeme u Hrvatskoj

Vrijeme danas ›

O Chorvatsku, Robinzonády

Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Ljeto 2019 Hrvatska Site by WERC - website realizations